Analýza modelů volatility


Hlavní řešitel na FEK: RNDr. Jaroslav POTMĚŠIL, CSc.
Poskytovatel:ZČU
Období řešení:2006

SPOLUŘEŠITELÉ NA FEK: