Moderní metody v analýze ekonomických časových řad


Hlavní řešitel na FEK: RNDr. Jaroslav POTMĚŠIL, CSc.
Poskytovatel:ZČU
Období řešení:2007

SPOLUŘEŠITELÉ NA FEK: