Výpočtová ekonomie - analýza procesů finančních trhů pomocí techniky počítačových agentů a modelování hierarchických struktur řízení podniku – 2. etapa


Hlavní řešitel na FEK: doc. RNDr. Ing. Ladislav LUKÁŠ, CSc.
Číslo projektu:GAČR 402/07/1228
Poskytovatel:GA ČR
Období řešení:2007-2008