Sledování konkurenceschopnosti podniků spotřebního průmyslu v podmínkách globalizace


Hlavní řešitel na FEK:
Číslo projektu:51 3014
Poskytovatel:ZČU
Období řešení:2007

SPOLUŘEŠITELÉ NA FEK: