FRVŠ Modernizace výuky předmětu marketingové aplikace prostřednictvím WebQuestů


Hlavní řešitel na FEK: doc. PaedDr. Ludvík EGER, CSc.
Číslo projektu:368/2008/F5d
Poskytovatel:MŠMT
Období řešení:2008-2008