Analýza zdrojů neefektivity ve velkých společnostech


Hlavní řešitel na FEK: RNDr. Ing. Marcel PROŠEK, Ph.D.
Poskytovatel:ZČU
Období řešení:2008

CHARAKTERISTIKA PROJEKTU:

Řešitel: RNDr. Ing. Marcel Prošek, Ph.D. Spoluřešitel: Doc. Dr. Ing. Miroslav Plevný.