Využití prediktivních algoritmů při optimalizaci klíčových parametrů virtuálních i reálných sítí podniků


Hlavní řešitel na FEK: RNDr. Ing. Marcel PROŠEK, Ph.D.
Poskytovatel:ZČU
Období řešení:2008

SPOLUŘEŠITELÉ NA FEK:
CHARAKTERISTIKA PROJEKTU:

Řešitel: RNDr. Ing. Marcel Prošek, Ph.D. Spoluřešitel: Ing. Milan Edl, Ph.D.