Projekt „Vybudování nové počítačové laboratoře pro výuku manažerských aplikací“


Hlavní řešitel na FEK:
Období řešení:2000-2001

CHARAKTERISTIKA PROJEKTU:

spoluřešitel