Marketingové aktivity v odvětví cestovního ruchu a vliv cestovního ruchu na ekonomiku


Hlavní řešitel na FEK: Ing. Jan TLUČHOŘ, Ph.D.
Poskytovatel:ZČU
Období řešení:2008

SPOLUŘEŠITELÉ NA FEK:
CHARAKTERISTIKA PROJEKTU:

Řešitelé: Doc. Ing. Dagmar Jakubíková, Ph.D.; Ing. Jan Tlučhoř + studenti FEK