Výzkum pro Západočeské divadlo v Chebu


Hlavní řešitel na FEK: Ing. Libor MICHALÁK
Období řešení:2007-2008

CHARAKTERISTIKA PROJEKTU:

1)Průzkum efektivnosti komunikace divadla s věřejností

2) Hodnocení úrovně divadla chebskými občany

3) Průzkum hodnocení divadla jeho diváky