E-shop pro Marketing na internetu


Hlavní řešitel na FEK: doc. PaedDr. Ludvík EGER, CSc.
Číslo projektu:1333/2009/F5a
Poskytovatel:MŠMT
Období řešení:2009-2009

SPOLUŘEŠITELÉ NA FEK:
CHARAKTERISTIKA PROJEKTU:

Spolupracovník: Ing. Jan Tlučhoř