Země Vyšegradské čtyřky – makroekonomický pohled


Hlavní řešitel na FEK: Ing. Mgr. Ludmila BOKROŠOVÁ
Poskytovatel:ZČU
Období řešení:2008