Průzkum mínění diváků o Západočeském divadle v Chebu


Hlavní řešitel na FEK: Ing. Libor MICHALÁK
Období řešení:2008-2009

CHARAKTERISTIKA PROJEKTU:

Zjištění názorů diváků na programovou skladbu, optimální den a začátek představení, na předplatné, výši vstupného, na komunikaci divadla s nimi a kvalitu uměleckého souboru.