Jean Monnet Module Terminology of the EU in English


Hlavní řešitel na FEK: Ing. Pavla NETUŠILOVÁ, Ph.D.
Číslo projektu:5011141652-LLP-1-2008CZ
Poskytovatel:ESF
Období řešení:2008-2011

CHARAKTERISTIKA PROJEKTU:

projekt Evropské komise Jean Monnet