Inovace předmětů zaměření CRHL za využití hotelového informačního systému a případových studií


Hlavní řešitel na FEK: Ing. Jan TLUČHOŘ, Ph.D.
Číslo projektu:FRVŠ č.1209/2009/F5
Poskytovatel:MŠMT
Období řešení:2009

SPOLUŘEŠITELÉ NA FEK: