Metody dynamické ekonometrie


Hlavní řešitel na FEK: Ing. Alex KUCHYNKA
Číslo projektu:513012
Poskytovatel:ZČU
Období řešení:2008

SPOLUŘEŠITELÉ NA FEK: