Možnosti predikce krize firmy v podmínkách České republiky


Hlavní řešitel na FEK:
Číslo projektu:3009
Poskytovatel:ZČU
Období řešení:2008

SPOLUŘEŠITELÉ NA FEK: