Návrh a implementace případových studií a modelů pro studium a simulaci optimalizačních úloh


Hlavní řešitel na FEK: doc. RNDr. Ing. Ladislav LUKÁŠ, CSc.
Číslo projektu:3010
Poskytovatel:ZČU
Období řešení:2008