Výzkum moderních metod řízení výkonnosti projektů


Hlavní řešitel na FEK: prof. Ing. Emil VACÍK, Ph.D.
Číslo projektu:51160/1311/3004
Poskytovatel:ZČU
Období řešení:2008

SPOLUŘEŠITELÉ NA FEK: