Aplikace společenské odpovědnosti firem v podnikové praxi v ČR


Hlavní řešitel na FEK: Ing. Lucie MÁDLOVÁ (KULDOVÁ), Ph.D.
Číslo projektu:513007
Poskytovatel:ZČU
Období řešení:2009

SPOLUŘEŠITELÉ NA FEK:
CHARAKTERISTIKA PROJEKTU:

Řešitelé: Doc. Ing. Petr Cimler, CSc. a Ing. Lucie Kuldová. Projekt je zaměřen na stále rostoucí význam Společenské odpovědnosti firem (Corporate Social Responsibility: CSR) a uplatnění CSR v podnikové praxi.