Vzdělávání pracovníků v MÚSS města Plzně - podpora CŽV vysokými školami města Plzně LF UK a ZČU


Hlavní řešitel na FEK: PhDr. Věra DVOŘÁKOVÁ
Číslo projektu:C44
Poskytovatel:MŠMT
Období řešení:2009-2010

CHARAKTERISTIKA PROJEKTU:

Organizace CŽV pro pracovníky MÚSS města Plzně vysokými školami LF UK a ZČU. Realizace 7 výukových modulů pro vzdělávání osob v oblasti sociální péče o handicapované osoby a seniory.