Podpora podnikání v zemích Evropské unie


Hlavní řešitel na FEK: doc. Ing. Michaela KRECHOVSKÁ, Ph.D.
Poskytovatel:ZČU
Období řešení:2009

SPOLUŘEŠITELÉ NA FEK:
CHARAKTERISTIKA PROJEKTU:

Projekt je zaměřen na průzkum podpory podnikání a efektivity jednotlivých nástrojů podpory podnikání ve vybraných zemích Evropské unie