Podpora spolupráce Fakulty ekonomické ZČU a Hochschule Harz – exkurze a srovnávací studie v oblasti cestovního ruchu


Hlavní řešitel na FEK: Ing. Jan TLUČHOŘ, Ph.D.
Období řešení:2009

SPOLUŘEŠITELÉ NA FEK:
CHARAKTERISTIKA PROJEKTU:

Grant města Chebu. Příjemce grantu: Fakultní sdružení při Fakultě ekonomické ZČU o.s.