Výzkum metodiky pro hodnocení výkonnosti v rámci procesů projektového řízení


Hlavní řešitel na FEK: doc. Ing. Jiří SKALICKÝ, CSc.
Číslo projektu:51160/1311/3006
Poskytovatel:ZČU
Období řešení:2009

SPOLUŘEŠITELÉ NA FEK: