Flexibilní řízení výkonnosti v podnikových procesech


Hlavní řešitel na FEK: prof. Ing. Emil VACÍK, Ph.D.
Číslo projektu:51160/1311/3005
Poskytovatel:ZČU
Období řešení:2009

SPOLUŘEŠITELÉ NA FEK: