Moderní přístupy v predikci krize firmy


Hlavní řešitel na FEK:
Číslo projektu:3009
Poskytovatel:ZČU
Období řešení:2009

SPOLUŘEŠITELÉ NA FEK: