Použití metod Monte Carlo při studiu ekonomických úloh


Hlavní řešitel na FEK: RNDr. Jaroslav POTMĚŠIL, CSc.
Číslo projektu: 3010
Poskytovatel:ZČU
Období řešení:2009-2009