Modelování ekonomických a finančních úloh MSP pomocí SW balíku AIMMS3


Hlavní řešitel na FEK: doc. RNDr. Ing. Ladislav LUKÁŠ, CSc.
Číslo projektu:3012
Poskytovatel:ZČU
Období řešení:2009