Učebna pro multimediální přenosy a výuku


Hlavní řešitel na FEK: Ing. Josef ČERVENÝ, Ph.D.
Číslo projektu:FRVŠ A - 2010984/2010
Poskytovatel:MŠMT
Období řešení:2010

SPOLUŘEŠITELÉ NA FEK:
CHARAKTERISTIKA PROJEKTU:

FEK ZČU v Plzni realizovala v roce 2010 projekt vybudování učebny pro multimediální přenosy a výuku za finanční podpory Fondu rozvoje vysokých škol. Učebna slouží pro výuku dborných ekonomických a jazykových předmětů s využitím audio a video archivu, výpočetní a prezentační techniky a připojení k internetu při výuce ve všech stupních a typech studia včetně studia doktorského a to i s možností multimediálních přenosů na místně oddělená pracoviště ZČU. Technické vybavení je určeno také pro videokonference projektových týmů při řešení mezinárodních i národních a univerzitních projektů.
Dotace z FRVŠ: 1746 tis. Kč

DOKUMENTY:Prezentace:

Fotografie Fotografie Fotografie Fotografie Fotografie Fotografie