Analýza vývoje přímých zahraničních investic do ČR


Hlavní řešitel na FEK: doc. Ing. Milan HRDÝ, PhD
Číslo projektu:0
Období řešení:2001

CHARAKTERISTIKA PROJEKTU:

součást Výzkumného projektu KFOP VŠE 2001: Hodnocení efektivnosti investic a návrh koncepce jejich financování na podporu začleňování českého průmyslu do světové ekonomiky - 1. etapa; Reg.č.: GA402/01/0144; vedoucí projektu: Josef Valach. opublikováno ve sborníku: Asztalos O. (ed.): Rozvoj finanční a účetní teorie a její aplikace v praxi z interdisciplinárního hlediska. (Výzkumný záměr). Praha, VŠE, 2001, s. 219 - 229, ISBN 80-245-0243-7.