Inovace a rozšíření výuky využitím moderních audiovizuálních technologií na Fakultě ekonomické v Chebu


Hlavní řešitel na FEK: prof. Dr. Ing. Miroslav PLEVNÝ
Číslo projektu:FRVŠ A-1745/2011
Poskytovatel:MŠMT
Období řešení:2011

SPOLUŘEŠITELÉ NA FEK:
CHARAKTERISTIKA PROJEKTU:

Cílem projektu je vybudování inovovaného e-learningového centra a nového audiovizuálního pracoviště pro záznam výuky. To umožní současné využívání e-learningových kurzů více studenty než dosud, s kratší dobou odezvy a s možností zařazení audiovizuálních materiálů, zejména záznamů přednášek. Zaznamenané přednášky mohou být využity také na webových stránkách předmětů prezenčního a kombinovaného studia v univerzitním systému Courseware. Audiovizuální techniku lze využít také k streamovanému vysílání do internetu nebo k připojení do internetové virtuální konference.
Dotace z FRVŠ: 500 tis. Kč