Společný semestrální kurz studentů ekonomie ZČU a Marquette University, Milwaukee, USA


Hlavní řešitel na FEK: doc. Ing. Petra TAUŠL PROCHÁZKOVÁ, Ph.D.
Číslo projektu:4/2007 ZV
Období řešení:2007-2007

CHARAKTERISTIKA PROJEKTU:

Plzeň - univerzitní město