Společný semestrální kurz studentů ekonomie ZČU a Marquette University, Milwaukee, USA


Hlavní řešitel na FEK: doc. Ing. Petra TAUŠL PROCHÁZKOVÁ, Ph.D.
Číslo projektu:CSM40_2011
Poskytovatel:MŠMT
Období řešení:2011-2011