Současné výzvy v řízení a ekonomice podniku


Hlavní řešitel na FEK:
Číslo projektu:SVK2-2011-004
Poskytovatel:ZČU
Období řešení:2011

SPOLUŘEŠITELÉ NA FEK:
CHARAKTERISTIKA PROJEKTU:

Cílem projektu je uspořádání mezinárodní vědecké konference Trendy v podnikání 2011.

  PUBLIKACE:

  Statě ve sborníku
  • Hruška, Z.; Dvořáková, L. Vliv dopadu ekologických daní na domácnosti v České republice. In MMK 2011 : Mezinárodní Masarykova konference pro doktorandy a mladé vědecké pracovníky. Hradec Králové : MAGNANIMITAS, 2011, s.1640-1649. ISBN 978-80-904877-7-2.
  • Černá, M. Rizika, informace a úloha komunikace. In Trendy v podnikání 2011. Recenzovaný sborník příspěvků mezinárodní vědecké konference.. Plzeň : Západočeská univerzita v Plzni, 2011, s.1-5. ISBN 978-80-261-0051-5.
  • Horová, M.; Zborková, J. Geneze udržitelného rozvoje v oblasti financí a účetnictví. In Trendy v podnikání 2011. Recenzovaný sborník příspěvků mezinárodní vědecké konference.. Plzeň : Západočeská univerzita v Plzni, 2011, s.1-6. ISBN 978-80-261-0051-5.
  • Komorousová, V.; Dvořáková, L. Procesní řízení nákladů v teorii a praxi. In Trendy v podnikání 2011. Plzeň : Západočeská univerzita v Plzni, 2011, s.1-7. ISBN 978-80-261-0051-5.
  • Krechovská, M.; Zborková, J. Geneze udržitelného rozvoje v oblasti financí a účetnictví. In Trendy v podnikání 2011. Recenzovaný sborník příspěvků mezinárodní vědecké konference.. Plzeň : Západočeská univerzita v Plzni, 2011, s.1-6. ISBN 978-80-261-0051-5.
  • Hruška, Z.; Dvořáková, L. Geneze a vývoj ekologického zdanění v České republice a ve Spolkové republice Německo. In Trendy v podnikání 2011. Plzeň : Západočeská univerzita v Plzni, 2011, s.1-9. ISBN 978-80-261-0051-5.
  • Červený, J. Organizace účetního systému ve vztahu k potřebám uživatelů. In Trendy v podnikání 2011. Recenzovaný sborník příspěvků mezinárodní vědecké konference.. Plzeň : Západočeská univerzita v Plzni, 2011, s.1-5. ISBN 978-80-261-0051-5.
  • Vallišová, L. Leasing dle českých právních norem ve srovnání se standardy IAS/IFRS. In Trendy v podnikání 2011. Recenzovaný sborník příspěvků mezinárodní vědecké konference.. Plzeň : Západočeská univerzita v Plzni, 2011, s.1-8. ISBN 978-80-261-0051-5.
  Posudky
  • Krechovská, M. Prístupy k stanoveniu optimálnej kapitálovej štruktúry. Trendy v podnikání 2011. Recenzovaný sborník příspěvků mezinárodní vědecké konference., Plzeň : Západočeská univerzita v Plzni, 2011.
  • Krechovská, M. Vplyv finančnej štruktúry na podnikové procesy. Trendy v podnikání 2011. Recenzovaný sborník příspěvků mezinárodní vědecké konference., Plzeň : Západočeská univerzita v Plzni, 2011.
  • Krechovská, M. Obchodní anjeli jako investori venture kapitálu. Trendy v podnikání, Plzeň : Západočeská univerzita v Plzni, 2011.
  • Krechovská, M. Podnikanie v kontexte politiky podpory investícií. Trendy v podnikání 2011. Recenzovaný sborník příspěvků mezinárodní vědecké konference., Plzeň : Západočeská univerzita v Plzni, 2011.
  • Krechovská, M. Vývoj a tendence odchozích přímých zahraničních investic českých podniků. Trendy v podnikání, Plzeň : Západočeská univerzita v Plzni, 2011.
  • Horová, M. Management investičního rozhodování. Trendy v podnikání 2011. Recenzovaný sborník příspěvků mezinárodní vědecké konference., Plzeň : Západočeská univerzita v Plzni, 2011.
  • Krechovská, M. Management investičního rozhodování. Trendy v podnikání 2011. Recenzovaný sborník příspěvků mezinárodní vědecké konference., Plzeň : Západočeská univerzita v Plzni, 2011.
  • Krechovská, M. Determinanty investic v ČR. Trendy v podnikání 2011. Recenzovaný sborník příspěvků mezinárodní vědecké konference., Plzeň : Západočeská univerzita v Plzni, 2011.
  • Horová, M. Vývoj a tendence odchozích přímých zahraničních investic českých podniků. Trendy v podnikání, Plzeň : Západočeská univerzita v Plzni, 2011.
  • Krechovská, M. Komparácia financovania pol’nohospodárskych podnikov prostredníctvom lízingu a bankového úveru na Slovensku v roku 2011. Trendy v podnikání 2011. Recenzovaný sborník příspěvků mezinárodní vědecké konference., Plzeň : Západočeská univerzita v Plzni, 2011.
  • Horová, M. Obchodní anjeli jako investori venture kapitálu. Trendy v podnikání, Plzeň : Západočeská univerzita v Plzni, 2011.
  • Krechovská, M. Methodology for Value-to-Money Modelling. Trendy v podnikání 2011. Recenzovaný sborník příspěvků mezinárodní vědecké konference., Plzeň : Západočeská univerzita v Plzni, 2011.
  • Horová, M. Podnikanie v kontexte politiky podpory investícií. Trendy v podnikání 2011. Recenzovaný sborník příspěvků mezinárodní vědecké konference., Plzeň : Západočeská univerzita v Plzni, 2011.
  • Dvořáková, L. Vývoj slovenskej ekonomiky v kontexte globálnej finančnej krízy. FEK, ZČU v Plzni : FEK, ZČU v Plzni, 2011.
  • Horová, M. Prístupy k stanoveniu optimálnej kapitálovej štruktúry. Trendy v podnikání 2011. Recenzovaný sborník příspěvků mezinárodní vědecké konference., Plzeň : Západočeská univerzita v Plzni, 2011.
  • Horová, M. Vplyv finančnej štruktúry na podnikové procesy. Trendy v podnikání 2011. Recenzovaný sborník příspěvků mezinárodní vědecké konference., Plzeň : Západočeská univerzita v Plzni, 2011.
  • Dvořáková, L. Organizace účetního systému ve vztahu k potřebám uživatelů. FEK, ZČU v Plzni : FEK, ZČU v Plzni, 2011.
  • Horová, M. Determinanty investic v ČR. Trendy v podnikání 2011. Recenzovaný sborník příspěvků mezinárodní vědecké konference., Plzeň : Západočeská univerzita v Plzni, 2011.
  • Horová, M. Methodology for Value-to-Money Modelling. Trendy v podnikání 2011. Recenzovaný sborník příspěvků mezinárodní vědecké konference., Plzeň : Západočeská univerzita v Plzni, 2011.
  • Dvořáková, L. Vybrané problémy finančního řízení podniku. FEK, ZČU v Plzni : FEK, ZČU v Plzni, 2011.
  • Dvořáková, L. Geneze udržitelného rozvoje v oblasti financí a účetnictví. FEK, ZČU v Plzni : FEK, ZČU v Plzni, 2011.
  • Dvořáková, L. Ekonomická hodnota hrubé stavby prizmatem ceníku stavebních prací. FEK, ZČU v Plzni : FEK, ZČU v Plzni, 2011.
  • Dvořáková, L. Trendy v oceňovaní majetku a záväzkov poisťovní. FEK, ZČU v Plzni : FEK, ZČU v Plzni, 2011.
  • Dvořáková, L. M&A: podmínka přežití nebo nástroj ke zvyšování hodnoty podniku?. FEK, ZČU v Plzni : FEK, ZČU v Plzni, 2011.
  • Dvořáková, L. Current challenges in financial management of production enterprises. FEK, ZČU v Plzni : FEK, ZČU v Plzni, 2011.
  • Dvořáková, L. Pentální účetnictví v teorii a praxi českých podniků. FEK, ZČU v Plzni : FEK, ZČU v Plzni, 2011.
  • Dvořáková, L. Leasing dle českých právních norem ve srovnání se směrnicemi IAS/IFRS. FEK, ZČU v Plzni : FEK, ZČU v Plzni, 2011.
  • Horová, M. Komparácia financovania pol'nohospodárskych podnikov prostredníctvom lízingu a bankového úveru na Slovensku v roku 2011. Trendy v podnikání 2011. Recenzovaný sborník příspěvků mezinárodní vědecké konference., Plzeň : Západočeská univerzita v Plzni, 2011.