Tvorba nového předmětu Finanční audit


Hlavní řešitel na FEK: doc. Ing. Michaela KRECHOVSKÁ, Ph.D.
Číslo projektu:F1325/2012/F5b
Poskytovatel:MŠMT
Období řešení:2012

CHARAKTERISTIKA PROJEKTU:

Projekt je zaměřen na tvorbu nového předmětu Finanční audit ve studijních oborech Podniková ekonomika a management a Informační management pro navazující magisterské studium na Fakultě ekonomické Západočeské univerzitě v Plzni.
Hlavním cílem projektu je zkvalitnění vzdělávacího procesu v uvedených studijních oborech prostřednictvím předmětu, který povede k rozvoji znalostí a dovedností studentů v oblasti financí a účetnictví.

    PUBLIKACE:

    Statě ve sborníku
    • Krechovská, M. Performance Audit Considering the Sustainability: Approach of the Czech Enterprises. In Proceedings of the 8th European Conference on Management, Leadership and Governance. Reading : Academic Publishing International Limited, 2012, s.231-236. ISBN 978-1-908272-76-8.
    • Krechovská, M. Performance Audit Considering the Sustainability: Approach of the Czech Enterprises. In Proceedings of the 8th European Conference on Management, Leadership and Governance. Reading : Academic Publishing International Limited, 2012, s.231-236. ISBN 2048-9021978-1-908272-75-1.
    • Krechovská, M.; Zborková, J. Development of Internal Audit in the Context of Sustainability and Its Integration into Business Management. In Advances in Finance & Accounting. Proceedings of the 1st WSEAS International Conference on Finance, Accounting and Auditing (FAA'12). Zlín : WSEAS Press, 2012, s.334-337. ISBN 2227-460X978-1-61804-124-1.