Rozvoj teorie a praxe finančního řízení


Hlavní řešitel na FEK: doc. Ing. Michaela KRECHOVSKÁ, Ph.D.
Číslo projektu:SGS-2012-022
Poskytovatel:ZČU
Období řešení:2012

SPOLUŘEŠITELÉ NA FEK:
CHARAKTERISTIKA PROJEKTU:

Projekt je zaměřen na rozvoj finančního řízení a účetních systémů v podmínkách udržitelného rozvoje a dopady konceptu udržitelnosti do těchto oblastí s ohledem na měření výkonnosti podniku.
Hlavním cílem projektu je návrh katalogu metrik výkonnosti udržitelně financovaného podniku.

  PUBLIKACE:

  Monografické publikace
  • Hrdý, M.; Krechovská, M. Podnikové finance v teorii a praxi. Praha : Wolters Kluwer ČR, 2013. 267s. ISBN 978-80-7478-011-0.
  Příspěvky v odborných časopisech
  • Hruška, Z.; Dvořáková, L. THEORETICAL AND PRACTICAL PROBLEMS OF ENVIRONMENTAL TAXATION IN CONDITIONS OF THE CZECH REPUBLIC. E + M. Ekonomie a Management, 2013, roč.16. č.1, s.18-32, ISSN 1212-3609.
  • Hruška, Z.; Dvořáková, L. THE RESEARCH OF CHANGES IN ENVIRONMENTAL AND ECONOMIC BEHAVIOUR OF HOUSEHOLDS IN THE CZECH REPUBLIC. Acta academica karviniensia, 2012, roč.Neuveden. č.4, s.48-59, ISSN 1212-415X.
  • Hruška, Z.; Dvořáková, L. THE RESEARCH OF CHANGES IN ENVIRONMENTAL AND ECONOMIC BEHAVIOUR OF HOUSEHOLDS IN THE CZECH REPUBLIC. Acta academica karviniensia, 2012. ISSN 1212-415X.
  Statě ve sborníku
  • Černá, M. Risk, information and their management. In Trendy v podnikání 2012. Plzeň : Západočeská univerzita v Plzni, 2012, s.1-5. ISBN 978-80-261-0100-0.
  • Černá, M. Information Risks and Their Connection With Accounting. In Proceedings of the 6th European Conference on Information Management and Evaluation. Reading : Academic Publishing International Limited, 2012, s.375 - 382. ISBN 2048-8912978-1-908272-65-2.
  • Vallišová, L.; Dvořáková, L. Processes of Accounting Harmonization and Standardization in the European Union versus the Sustainability Development Concept. In Proceedings of the 8th European Conference on Management, Leadership and Governance. Reading : Academic Publishing International Limited, 2012, s.418-425. ISBN 978-1-908272-76-8.
  • Dvořáková, L.; Horová, M. Integrace udržitelnosti do finančního řízení podniku a její vliv na hodnocení výkonnosti podniku. In Aktuálne problémy podnikovej sféry. Zborník vedeckých prác.. Bratislava : EKONÓM, 2012, s.80-85. ISBN 978-80-225-3427-7.
  • Hruška, Z.; Dvořáková, L. Výzkum vlivu a dopadu ekologického zdanění na podnikatelské subjekty v České republice. In Trendy v podnikání 2012. Plzeň : Západočeská univerzita v Plzni, 2012, s.1-8. ISBN 978-80-261-0100-0.
  • Dvořáková, L.; Krechovská, M. Integrace udržitelnosti do finančního řízení podniku a její vliv na hodnocení výkonnosti podniku. In Aktuálne problémy podnikovej sféry. Zborník vedeckých prác.. Bratislava : EKONÓM, 2012, s.80-85. ISBN 978-80-225-3427-7.
  • Vallišová, L. Mezinárodní účetní standardy versus koncept udržitelného rozvoje. In Trendy v podnikání 2012. Plzeň : Západočeská univerzita v Plzni, 2012, s.1-8. ISBN 978-80-261-0100-0.
  • Hruška, Z.; Dvořáková, L. Výzkum vlivu a dopadu ekologického zdanění na podnikatelské subjekty v České republice. In Trendy v podnikání 2012. Plzeň : Západočeská univerzita v Plzni, 2012. 8s. ISBN 978-80-261-0100-0.
  • Černá, M. Information Risks and Their Connection With Accounting. In Proceedings of the 6th European Conference on Information Management and Evaluation. Reading : Academic Publishing International Limited, 2012, s.375 - 382. ISBN 2048-8912978-1-908272-66-9.
  • Komorousová, V. Implementation of ERP system and its effects on modern management accounting. In Proceedings of the 8th European Conference on Management, Leadership and Governance. Reading : Academic Publishing International Limited, 2012, s.514-521. ISBN 2048-9021978-1-908272-75-1.
  • Komorousová, V. Implementation of ERP system and its effects on modern management accounting. In Proceedings of the 8th European Conference on Management, Leadership and Governance. Reading : Academic Publishing International Limited, 2012, s.514-521. ISBN 978-1-908272-76-8.
  • Vallišová, L.; Dvořáková, L. Processes of Accounting Harmonization and Standardization in the European Union versus the Sustainability Development Concept. In Proceedings of the 8th European Conference on Management, Leadership and Governance. Reading : Academic Publishing International Limited, 2012, s.418-425. ISBN 978-1-908272-75-1.
  • Hruška, Z.; Dvořáková, L. Ekologické daně jako nástroj omezování negativních externalit. In MMK 2012 : Mezinárodní Masarykova konference pro doktorandy a mladé vědecké pracovníky. Vol. 3. Hradec Králové : Magnanimitas, 2012, s.1692-1697. ISBN 978-80-905243-3-0.
  • Saniuk, A.; Krechovská, M. Cost Management System in Make-to-order Manufacturing. In Carpathian Logistics Congress 2012 - Congress Proceedings. Ostrava : Tanger, 2012, s.1-6. ISBN 978-80-87294-36-9.
  • Saniuk, A.; Krechovská, M. Cost Management System in Make-to-order Manufacturing. In Carpathian Logistics Congress 2012 - Congress Proceedings. Ostrava : Tanger, 2012, s.1-6. ISBN 978-80-87294-33-8.