Geografický informační systém mikroregionu jako základ pro terénní praxi studentů


Hlavní řešitel na FEK: doc. RNDr. Marie NOVOTNÁ, CSc.
Číslo projektu: 1645 F5 a
Poskytovatel:MŠMT
Období řešení:2005