Druhé bydlení v ČR a vztah k jiným formám cestovního ruchu


Hlavní řešitel na FEK: doc. RNDr. Marie NOVOTNÁ, CSc.
Číslo projektu: 403/01/0726
Poskytovatel:GA ČR
Období řešení:2001-2003