POSTDOC 10 - Image podnikání jako faktor růstu ekonomiky


Hlavní řešitel na FEK: doc. Ing. Michaela KRECHOVSKÁ, Ph.D.
Poskytovatel:MŠMT
Období řešení:2010

CHARAKTERISTIKA PROJEKTU:

Hlavním cílem projektu je provést výzkum v oblasti vnímání image podnikání a podnikatelské atmosféry v České republice jakožto významného předpokladu rozvoje podnikání a následně provést identifikaci vybraných prvků v zahraničí.