Vybavení počítačových učeben pro výuku projektového managementu


Hlavní řešitel na FEK: doc. Ing. Jiří VACEK, Ph.D.
Číslo projektu:1573
Poskytovatel:MŠMT
Období řešení:2012-2012

SPOLUŘEŠITELÉ NA FEK:
CHARAKTERISTIKA PROJEKTU:

FEK ZČU v Plzni realizovala v roce 2012 projekt Vybavení počítačových učeben pro výuku projektového managementu za finanční podpory Fondu rozvoje vysokých škol. Hlavním cílem projektu 1573/2012 bylo rozšíření kapacity počítačových učeben Fakulty ekonomické v Plzni a zajištění dostatečného počtu licencí MS Project (serverová verze) pro výuku projektového managementu.

Dotace z FRVŠ: 1275 tis. Kč