Paradigma vývoje v 21. století a jeho vliv na chování ekonomických subjektů


Hlavní řešitel na FEK: doc. Ing. Michaela KRECHOVSKÁ, Ph.D.
Číslo projektu:SGS-2013-040
Poskytovatel:ZČU
Období řešení:2013-2014

SPOLUŘEŠITELÉ NA FEK:
CHARAKTERISTIKA PROJEKTU:

Projekt je zaměřen na zkoumání dopadu vývojových trendů společnosti na řízení a rozhodování ekonomických subjektů. Hlavním cílem projektu je identifikovat vliv vývojových trendů 21. století na chování ekonomických subjektů s ohledem na využívané metody a nástroje, a to v rovině finančního řízení podnikatelských subjektů, účetních systémů a daňových aspektů.

  PUBLIKACE:

  Monografické publikace
  • Stárová, M.; Hinke, J.; Čermáková, H.; Lorinczová, E.; Valder, A.; Kuchařová, I.; Štáfek, P. ASYMETRIES IN ACCOUNTING INFORMATION. Praha : Powerprint Praha, 2014. 174s. ISBN 978-80-87994-10-8.
  • Hinke, J. Implementace IAS 41 do účetního výkaznictví podniků České republiky. Plzeň : NAVA, 2013. 115s. ISBN 978-80-7211-456-6.
  Příspěvky v odborných časopisech
  • Krechovská, M.; Taušl Procházková, P. Enhancing Entrepreneurial Education Activities: New Challenges for SMEs Development. Actual Problems of Economics, 2014, roč.158. č.8, s.262-271, ISSN 1993-6788.
  • Dvořáková, L.; Macková, M. FUNDRAISING AND ITS REALIZATION IN COMMUNITY SERVICES PROVIDING. Economic Annals-XXI, 2014, roč.9-10(1). č.9-10(1), s.89-93, ISSN 1728-6220.
  • Burešová, V.; Dvořáková, L. Influence of Economic Development Paradigm on Enterprise Performance Measurement and Management System. WSEAS Transactions on Business and Economics, 2014, roč.11. č.1, s.525-536, ISSN 1109-9526.
  • Burešová, V.; Dvořáková, L. Enterprise performance management in context of economic development in the beginning of 21st century. International Journal of Economics and Statistics, 2014, roč.2. č.Neuveden, s.1-8, ISSN 2309-0685.
  • Hruška, Z.; Dvořáková, L. SLEDOVÁNÍ ENVIRONMENTÁLNÍCH DANÍ V RÁMCI NÁKLADŮ PODNIKATELSKÝCH SUBJEKTŮ. Trendy v podnikání, 2014, roč.4. č.4, s.12-19, ISSN 1805-0603.
  • Hejduková, P.; Krechovská, M. Sociální podnik a možnosti jeho financování. Ekonomické spektrum, 2013, roč.8. č.5, s.36-43, ISSN 1336-9105.
  • Hinke, J.; Stárová, M. Application Possibilities and Consequences of Biological Assets and Agricultural Produce Reporting in Accordance with IFRS Principles in the Czech Republic. Agris On-line Papers in Economics and Informatics, 2013, roč.5. č.4, s.77-89, ISSN 1804-1930.
  • Hinke, J.; Svoboda, R. Evaluace přínosu studijních opor ve výuce finančního účetnictví na vysokých školách. Media4u Magazine, 2013, roč.10. č.4, s.93-96, ISSN 1214-9187.
  • Hejduková, P.; Krechovská, M.; Karlovec, K. Rozvoj islámského finančního systému v rámci globalizace finančních trhů. Trendy v podnikání, 2013, roč.3. č.4, s.20-25, ISSN 1805-0603.
  • Krechovská, M.; Taušl Procházková, P. Význam podnikatelského vzdělávání na vysokých školách. Media4u Magazine, 2013, roč.10. č.4, s.18-22, ISSN 1214-9187.
  • Černá, M. Requirements engineering. Trendy v podnikání, 2013, roč.3. č.1, s.42-48, ISSN 1805-0603.
  • Hinke, J.; Svoboda, R. Analýza potřeb uživatelů účetních výkazů v ČR. Media4u Magazine, 2013, roč.10. č.2, s.73-77, ISSN 1214-9187.
  Statě ve sborníku
  • Černá, M.; Zborková, J.; Vallišová, L. Strategic Planning of Klatovy Town in the Area of Education.. In Trendy v podnikání 2014 - Recenzovaný sborník příspěvků mezinárodní vědecké konference. Plzeň : Západočeská univerzita v Plzni, 2014, s.1-7. ISBN 978-80-261-0444-5.
  • Dvořáková, L.; Faltejsková, O. NET PROMOTER SCORE USE AT UNIVERSITY EDUCATION SECTOR. In SGEM Conference on Psychology and Psychiatry, Sociology and Heathcare, Education. Sofia : STEF92 Technology L td., 2014, s.567-578. ISBN 2367-5659978-619-7105-24-7.
  • Burešová, V.; Dvořáková, L. The Reference Model of Corporate Performance Management and its Applicability in Enterprise Practice. In Proceedings of the 10th European Conference on Management Leadership and Governance ECMLG 2014. Záhřeb, Chorvatsko : Academic Conferences and Publishing International Limited, 2014, s.401-409. ISBN 2048-903X978-1-910309-77-3.
  • Krechovská, M. Use of Treasury Management Systems for Effective Financial Management and Decision-Making of Enterprises. In The International Conference Hradec Economic Days 2014. Peer -Reviewed Conference Proceedings, Part IV.. Hradec Králové : Gaudeamus, 2014, s.364-369. ISBN 978-80-7435-369-7.
  • Krechovská, M. Business Performance Management Considering Intellectual Capital. In Proceedings of the 6th European Conference on Intellectual Capital. Reading : Academic Conferences and Publishing International Limited, 2014, s.100-105. ISBN 978-1-909507-24-1.
  • Zborková, J.; Dvořáková, L. Model of Corporate Accounting for Sustainable Development. In Proceedings of the 9th European Conference on Innovation and Entrepreneurship. Reading : Academic Conferences and Publishing International Limited, 2014, s.480-489. ISBN 978-1-910309-47-6.
  • Vallišová, L.; Dvořáková, L. Business Strategy versus the Sustainability Development Concept. In The ECMLG proceedings. Reading : Academic conferences and publishing international limited, 2014, s.559-567. ISBN 2048-903X978-1-910309-77-3.
  • Krechovská, M.; Dvořáková, L. Nejistota v sociálním podnikání. In Aktuálne problémy podnikovej sféry 2014. Zborník vedeckých prác. Bratislava : Vydavateľstvo EKONÓM, 2014, s.178-183. ISBN 978-80-225-3867-1.
  • Krechovská, M.; Taušl Procházková, P. Sustainability and its Integration into Corporate Governance Focusing on Corporate Performance Management and Reporting. In Procedia Engineering. Amsterdam : Elsevier, 2014, s.1144–1151. ISBN 1877-7058neuvedeno.
  • Dvořáková, L.; Zborková, J. Integration of Sustainable Development at Enterprise Level. In Procedia Engineering. Amsterdam : Elsevier, 2014, s.686-695. ISBN 1877-7058neuvedeno.
  • Burešová, V.; Dvořáková, L. Economic Development Paradigm Influence on Performance Management Methods and Tools. In Recent Advances in Economics, Management and Development. Sofia : Europment, 2014, s.155-161. ISBN 2227-460X978-1-61804-217-0.
  • Hruška, Z.; Dvořáková, L. The Carbon Tax in the Context of Global and Local Economy. In Mathematical Methods in Finance and Business Administration. Athens : WSEAS Press, 2014, s.119-126. ISBN 978-960-474-360-5.
  • Černá, M. Aspects of information management in context with IS selection by SME. In Procedia Engineering. Amsterdam : Elsevier, 2014, s.745-750. ISBN 1877-7058neuvedeno.
  • Hinke, J.; Černá, M.; Zborková, J. Trends and Management of Private Preschool Education in Conditions of the Czech Republic. In Vision 2020: Sustainable Growth, Economic Development, and Global Competitiveness. Proceedings of the 23rd International Business Information Management Association Conference. Norristown : International Business Information Management Association, 2014, s.1024-1032. ISBN 978-0-9860419-2-1.
  • Hinke, J.; Černá, M.; Zborková, J. The Methodology of Sustainable Business Performance Indicators Determination. In Vision 2020: Sustainable Growth, Economic Develpment, and Global Competitiveness. Proceedings of the 23rd International Business Information Management Association Conference. Norristown : International Business Information Management Association, 2014, s.1033-1047. ISBN 978-0-9860419-2-1.
  • Hinke, J.; Svoboda, R. Evaluation of Study Supports Used in Teaching Financial Accounting. In Efficiency and Responsibility in Education 2014. Prague : Czech University of Life Sciences, Faculty of Economics and Management, 2014, s.214-221. ISBN 978-80-213-2468-8.
  • Hinke, J.; Zborková, J. Comparison of Approaches to Financial Reporting of Non-current Assets According to the IFRS for SMEs and IAS/IFRS.. In Procedia Engineering. Amsterdam : Elsevier, 2014, s.696-703. ISBN 1877-7058neuvedeno.
  • Hinke, J.; Stárová, M. The Fair Value Model for the Measurement of Biological Assets and Agricultural Produce in the Czech Republic. In Enterprise and Competitive Environment, 17th Annual International Conference, Procedia Economics and Finance. Brno : Faculty of Business and Economics, Mendel University in Brno, 2014, s.213-220. ISBN 2212-5671neuvedeno.
  • Krechovská, M.; Hejduková, P. Development of the Social Entrepreneurship Concept in the World Economy. In Vision 2020: Sustainable Growth, Economic Development, and Global Competitiveness. Proceedings of the 23rd International Business Information Management Association Conference. Norristown : International Business Information Management Association, 2014, s.660-665. ISBN 978-0-9860419-2-1.
  • Krechovská, M.; Hejduková, P. The Use of Performance Audit in the Public Sector. In Recent Researches in Applied Economics & Management. Business Administration and Financial Management - Volume 1. Athens : WSEAS Press, 2013, s.129-134. ISBN 2227-460X978-960-474-323-0.
  • Lukeš, J.; Dvořáková, L. PROBLEMATIKA PŘENOSU DAŇOVÉ POVINNOSTI V OBLASTI DANĚ Z PŘIDANÉ HODNOTY V ČESKÉ REPUBLICE. In Aktuálne problémy podnikovej sféry 2013. Bratislava : EKONÓM, 2013, s.328-332. ISBN 978-80-225-3636-3.
  • Černá, M. Aspekty řízení inovací v kontextu ekonomického řízení příspěvkové organizace. In Trendy v podnikání 2013 - Recenzovaný sborník příspěvků mezinárodní vědecké konference. Plzeň : Západočeská univerzita v Plzni, 2013, s.44-50. ISBN 978-80-261-0321-9.
  • Hinke, J.; Zborková, J. Účetní výkaznictví environmentálních a sociálních aspektů v podnikové praxi. In Vývojové trendy v zemědělství. Praha : Czech University of Life Sci Prague, Fac Econ & Management, 2013, s.403-414. ISBN 978-80-213-2419-0.
  • Burešová, V.; Dvořáková, L. Possibilities and Difficulties of Economic Value Added Use. In Recent Researches in Business Administration, Product Desing and Marketing. Athens : WSEAS Press, 2013, s.99-104. ISBN 978-960-474-325-4.
  • Hinke, J.; Zborková, J. A Conversion of Regulatory Reports for Internal Users. In Proceedings of the 22nd International Business Information Management Association. Neuveden : International Business Information Management Association, 2013, s.531-541. ISBN 978-0-9860419-1-4.
  • Hinke, J.; Čermáková, H. Uživatelé účetní závěrky malých a středních podniků. In Obchod a finance. Praha : ČZU, 2013, s.58-63. ISBN 978-80-213-2383-4.
  • Hruška, Z.; Dvořáková, L. Přístupy k taxonomii environmentálních daní. In MMK 2013 : Mezinárodní Masarykova konference pro doktorandy a mladé vědecké pracovníky 2013 : sborník příspěvků z mezinárodní vědecké konference. Hradec Králové : Magnanimitas, 2013, s.1464-1471. ISBN 978-80-87952-00-9.
  • Hejduková, P.; Klepáková, A.; Gavurová, B. Application of Expert Method in the Process of Measurement and Performance Management. In Recent Researches in Applied Economics & Management. Business Administration and Financial Management - Volume 1. Athens : WSEAS Press, 2013, s.162-167. ISBN 2227-460X978-960-474-323-0.
  • Burešová, V.; Dvořáková, L. Information Assurance of Enterprise Operations, Activities and Processes - A Significant Competitiveness and Performance Factor of Business Entities in the Czech Republic. In Proceedings of the 6th International Scientific Conference FINANCE AND THE PERFORMANCE OF FIRMS IN SCIENCE, EDUCATION, AND PRACTICE. Zlín : Tomas Bata University, 2013, s.161-175. ISBN 978-80-7454-246-6.
  • Černá, M. Innovation for Competitiveness - Sole Trader in the Construction Sector. In Proceedings of the 11th International Conference Liberec Economic Forum 2013. Liberec : Technical University, 2013, s.94-103. ISBN 978-80-7372-953-0.
  • Krechovská, M.; Zborková, J.; Taušl Procházková, P. Study of Environmental Accounting and Its Role in Business Waste Management in the Czech Enterprises. In Advances in Accounting, Auditing and Risk Management.. Athens : WSEAS Press, 2013, s.108-113. ISBN 2227-460X978-1-61804-192-0.
  • Krechovská, M.; Dvořáková, L. Treasury management jako strategický partner zvyšování výkonnosti podniku. In Aktuálne problémy podnikovej sféry 2013 : zborník vedeckých prác. Bratislava : EKONÓM, 2013, s.283-289. ISBN 978-80-225-3636-3.
  • Burešová, V.; Dvořáková, L. Moderní trendy v řízení podnikové výkonnosti. In Aktuálne problémy podnikovej sféry 2013. Bratislava : Ekonomická univerzita v Bratislave, Fakulta podnikového manažmentu, Katedra podnikohospodárska, Vydavateľstvo EKONÓM, 2013, s.40-47. ISBN 978-80-225-3636-3.
  • Krechovská, M. Impact of Sustainable Development on the Financial Management of Czech Enterprises. In Advances in Accounting, Auditing and Risk Management.. Athens : WSEAS Press, 2013, s.101-107. ISBN 2227-460X978-1-61804-192-0.
  • Saniuk, A.; Krechovská, M. A Performance Measurement System for the Assessment and Improvement of the Order Acceptance Process in the Make-to-Order Sector. In Recent Researches in Applied Economics & Management. Business Administration and Financial Management - Volume 1. Athens : WSEAS Press, 2013, s.229-234. ISBN 2227-460X978-960-474-323-0.
  • Krechovská, M. Vývoj centralizace procesů podnikového treasury managementu. In Obchod a finance 2013. Praha : Česká zemědělská univerzita v Praze, 2013, s.25-30. ISBN 978-80-213-2383-4.