POSTDOC-13 - Podnikání a možnosti využívání nástrojů podpory podnikání v současné ekonomice


Hlavní řešitel na FEK: doc. Ing. Petra TAUŠL PROCHÁZKOVÁ, Ph.D.
Poskytovatel:MŠMT
Období řešení:2013-2013

CHARAKTERISTIKA PROJEKTU:

Podnikání a možnosti využívání nástrojů podpory podnikání v současné ekonomice