Predikce úpadku, specifika ve vývoji podniků


Hlavní řešitel na FEK: Ing. Kateřina MIČUDOVÁ, Ph.D.
Číslo projektu:POSTDOC-13
Poskytovatel:MŠMT
Období řešení:2013-2013

CHARAKTERISTIKA PROJEKTU:

Hlavním cílem předkládaného projektu je identifikovat a analyzovat specifika ve vývoji různých typů podniků v České republice a stanovit proměnné, pomocí kterých je možné odhalit nastupující úpadek.