Hodnocení prostorové diferenciace socioekonomických aktivit v Plzeňském kraji


Hlavní řešitel na FEK: doc. RNDr. Marie NOVOTNÁ, CSc.
Číslo projektu: SGS-2014-053
Poskytovatel:ZČU
Období řešení:2014

SPOLUŘEŠITELÉ NA FEK:
CHARAKTERISTIKA PROJEKTU:

Vyhodnocení diferenciace socioekonomických aktivit v Plzeňském kraji na podkladě statistických informací o socioekonomickém vývoji územních jednotek v Plzeňském kraji. Vytvoření typologie oblastí v rámci Plzeňského regionu. Modelování vývoje těchto oblastí, vyhodnocení potenciálu rozvoje a možného ohrožení.