V4 Scientific Centers for the Enhancement of Financial Literacy and Entrepreneurship Education


Hlavní řešitel na FEK: doc. Ing. Michaela KRECHOVSKÁ, Ph.D.
Číslo projektu:21410134
Poskytovatel:Visegrad Fund
Období řešení:2014-2015

SPOLUŘEŠITELÉ NA FEK:
CHARAKTERISTIKA PROJEKTU:

Entrepreneurship education and financial literacy are two of the key challenges to the V4 countries. The aim of the project is research focusing on analysis and comparison of the current state of, and development possibilities for, entrepreneurship education and financial literacy. Furthermore, its aim is to establish Scientific Centers for Entrepreneurship Education in V4 countries in order to share best practices and transfer knowledge both among society, academic and business communities.

Project partners:
University of Economics in Bratislava (SK)
Slovak University of Agriculture in Nitra (SK)
University of Zielóna Góra (PL)
University of Pécs, Faculty of Business and Economics (HU)DOKUMENTY:PUBLIKACE:

Monografické publikace
  • Krechovská, M.; Taušl Procházková, P.; Dvořáková, L.; Vacík, E.; Majdúchová, H.; Gajdová, D.; Štětka, P.; Tóth, M.; Savov, R.; Lančarič, D.; Saniuk, A.; Szudra, P.; Dulewicz, P.; Bedo, Z.; Posza, A.; Csapi, V. Entrepreneurship Education in Visegrad Group Countries. Plzeň : NAVA, 2015. 205s. ISBN 978-80-7211-479-5.
  • Krechovská, M.; Taušl Procházková, P.; Dvořáková, L.; Vacík, E.; Tóth, M.; Savov, R.; Lančarič, D.; Saniuk, A.; Szudra, .; Dulewicz, .; Bedo, Z.; Posza, A.; Csapi, V. Financial Literacy in Visegrad Group Countries. Plzeň : NAVA, 2015. 99s. ISBN 978-80-7211-483-2.