Prototyp produktu cestovního ruchu podle principu designového myšlení


Hlavní řešitel na FEK: Ing. Jan TLUČHOŘ, Ph.D.
Období řešení:2014

SPOLUŘEŠITELÉ NA FEK:
CHARAKTERISTIKA PROJEKTU:

Inovační voucher Karlovarského kraje pro firmu D&A Travel.