Analýza propagačních materiálů města Plzně


Hlavní řešitel na FEK: Ing. Jan TLUČHOŘ, Ph.D.
Číslo projektu:06PUM2014
Období řešení:2014

SPOLUŘEŠITELÉ NA FEK:
CHARAKTERISTIKA PROJEKTU:

Řešeno v rámci grantů města Plzně pro ZČU, zaměření především na materiály v oblasti cestovního ruchu s využitím eyetrackingu.