Společný semestrální kurz studentů ekonomie ZČU a Marquette University, Milwaukee, USA


Hlavní řešitel na FEK: doc. Ing. Petra TAUŠL PROCHÁZKOVÁ, Ph.D.
Číslo projektu:1/2008 ZV
Období řešení:2008-2008

CHARAKTERISTIKA PROJEKTU:

Plzeň - univerzitní město