Společný semestrální kurz studentů ekonomie ZČU a Marquette University, Milwaukee, USA


Hlavní řešitel na FEK: doc. Ing. Petra TAUŠL PROCHÁZKOVÁ, Ph.D.
Číslo projektu:CSM21_2012
Poskytovatel:MŠMT
Období řešení:2012-2012