Podpora pedagogické práce akademických pracovníků FEK


Hlavní řešitel na FEK: doc. Ing. Petra TAUŠL PROCHÁZKOVÁ, Ph.D.
Číslo projektu:VS-15-015
Poskytovatel:MŠMT
Období řešení:2015-2015

SPOLUŘEŠITELÉ NA FEK:
CHARAKTERISTIKA PROJEKTU:

Projekt je zaměřen na podporu pedagogické práce akademických pracovníků FEK. Výstupem projektu budou zpracované vysokoškolské
učebnice z oblasti podnikové ekonomiky a managementu služeb.